Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

La depunerea dosarelor este obligatoriu să se prezinte persoana solicitantă ori soțul/soția acestuia, în caz contrar persoana care depune dosarul trebuie să aibă împuternicire notarială din partea ambilor părinți!

Conform legislației în vigoare, cererile nu pot fi preluate decât însoțite de toate actele doveditoare. În momentul depunerii actelor, cererile/declarațiile TIP trebuie să conțină semnăturile individuale ale ambilor părinți + toate documentele în original!

Fiecare tip de dosar va conţine obligatoriu un opis (tip).

Mențiuni importante, general valabile pentru toate tipurile de dosare

Dosarul de alocaţie de stat poate fi depus separat, înaintea depunerii celui de indemnizaţie de creştere a copilului ori împreună cu acesta, optând pe aceeaşi cerere, atât pentru alocaţia copilului cât şi pentru indemnizaţie/stimulent  În situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de acordare a drepturilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritarea tutelară.

Pentru persoanele care nasc în străinătate ori sunt căsătorite cu cetăţeni străini, se va completa şi declaraţia pe proprie răspundere (tip) referitoare la angajamentul de a locui pe teritoriul României împreună cu copilul, precum şi anexa cu informaţii suplimentare UE şi actele de rezidenţă ale ambilor părinţi (din ţara unde s-a născut copilul).

Pentru persoanele care în ultimele 24 de luni anterioare naşterii au avut mai multe locuri de muncă, se ataşează la dosar adeverinţă de venit (tip) şi dovada încetării/ suspendării activităţii.

Care este termenul de depunere?

Pentru Alocaţia de stat:

 • 1 an de la data naşterii copilului.

Pentru Indemnizaţia/stimulent de creştere a copilului:

 • Cu maxim 30 de zile calendaristice înainte de expirarea concediului postnatal, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de la aceea dată;
 • 60 de zile calendaristice de la naştere dacă nu există concediu de maternitate (pre şi postnatal);
 • 30 de zile calendaristice în cazul în care se face trecerea din indemnizaţie pentru creşterea copilului în stimulent (şi invers) sau se face trecerea de la un părinte la celalalt;
 • 60 de zile înante de împlinirea vârstei de 2 ani a unui copil şi 30 de zile calendaristice de la acea dată în cazul în care se trece dintr-un concediu de creştere a unui copil în concediu de creştere a copilului următor;
 • 30 de zile calendaristice de la data reluării activitaţii în urma concediului de creştere a copilului;
 • în cazul în care se prelungeşte concediul pentru creşterea copilului pe baza certificatului de handicap, dosarul întocmit în vederea obţinerii indemnizaţiei de creştere a copilului se depune în cel mult 30 de zile de la data obţinerii certificatului;
 • Cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data efectivă de intrare în concediu în cazul în care doreşte şi celălalt părinte cel puţin o lună de concediu şi până cel târziu cu o zi înainte să împlinească copilul 2 ani.
 1. cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi;
 2. copie livret familie actualizat (dacă părinţii sunt căsătoriţi)/ certificat de căsătorie pentru cei care nu au livret de familie;
 3. copie certificat de naştere al copilului
 4. copie cărţi de identitate ale părinţilor;
 5. declaraţie tip, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 6. extras de cont bancar, original, semnat de bancă – pe numele titularului de cerere – este opţional şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 7. dosar plic.

! pentru familiile care sunt sau au fost plecate într-una din ţările UE se ataşează la dosar şi copii după actele de rezidenţă din ţările respective, pentru toţi membrii familiei (ex. Carta D’Identita pentru Italia şi Codice Fiscale, Certificado de Registro de Ciudadano de la Union pentru Spania) + se completează şi anexa cu informaţii suplimentare UE.

! se poate ataşa respingerea cererii privind dreptul de alocaţie din statul unde au fost plecaţi părinţii.

! Pentru copiii de vârstă şcolară, se ataşează şi adeverinţă şcolară, ori dacă aceştia nu frecventează nici o formă de învăţământ organizată conform legii în România, se completează şi o declaraţie (tip) în acest sens.

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

În conformitate cu prevederile Legii 66/2016, de la data de 01.07.2016 se acordă concediu și indemnizație creștere copil, astfel:

Concediu până la vârsta de 2 ani a copilului şi indemnizaţie până la vârsta de 2 ani în cuantum cuprins între 1.230 lei şi 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni lucrate anterior naşterii copilului, până la maxim 8.500 lei;

Persoanele care îşi reiau activitatea înainte cu cel puţin 60 de zile înainte de finalizarea concediului de creştere a copilului, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum de 650 lei/lună până la vârsta de 3 ani a copilului sau până la 4 ani în cazul copilului cu grad de handicap.

În cazul copilului cu handicap, părinţii beneficiază de concediu şi indemnizaţie lunară între 1.230 şi 85% lei din media veniturilor pe ultimele 12 luni lucrate anterior naşterii copilului, cu plafon de 8.500 lei, până la 3 ani.

Persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată, care are în întreţinere un copil şi care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului, beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizaţiei. Pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la 2 ani şi cărora li se mai naşte un copil, beneficiază pe perioada cuprinsă de la naşterea ultimului copil şi până la terminarea concediului de o sumă suplimentară.

Back to top