Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Compartimentul urbanism este subordonat primarului Comunei Snagov.

Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • emite autorizaţii de construire/demolare
 • prelungeşte autorizaţiile de construire/ demolare
 • emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiilor
 • emite adeverințe de inexistenţă a construcţiilor (confirmarea desfințării

IMPORTANT!!!!!

În vederea întocmirii documentației pentru autorizația de construire

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, documentațiile pentru obținerea autorizațiilor de construire vor fi depuse obligatoriu în două exemplare originale sau copie.

Documentațiile pentru emiterea Autorizațiilor de Construire vor fi înregistrate numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

 
 • Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare
 • Anexă la cererea pentru emiterea autorizației de construire/desființare
 • Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare
 • Cerere completare documentație
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției
 • Comunicare investitor privind data, ora și locul întrunirii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
 • Comunicare privind începerea execuției lucrărilor
 • Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a radierii construcției
 • Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire/desființare
 • Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 • Proces-verbal de recepție parțială
 • Proces-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor
 • Cerere eliberare copii documente
 • Cerere viză spre neschimbare dispoziție de șantier
 • Cerere pentru îndreptarea erorilor materiale

Apăsați URBANISM ONLINE pentru a beneficia de servicii în sistem online!

Back to top