Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Consultare publică PUG Snagov

Primăria Snagov lansează Consultarea publicului în vederea actualizării Planului Urbanistic General al comunei

Primăria Snagov lansează începând cu 06 decembrie 2023, procesul de CONSULTARE A PUBLICULUI, în cadrul lucrărilor de actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) al comunei. Începând de mâine, până la data de 3 ianuarie 2024, cetățenii, oamenii de afaceri, mediul ONG sunt invitați, în număr cât mai mare, să comunice problemele comunei, nevoile și așteptările cu privire la direcțiile de dezvoltare ale Snagovului, prin completarea unui chestionar disponibil online, pe site-ul Primăriei.

Durata procesului de Consultare a publicului este de 4 săptămâni de la data lansării, iar Planul Urbanistic General care va fi actualizat cu consultarea comunității va fi valabil pentru următorii 10 ani.
Planul Urbanistic General (PUG) este un proiect esențial din cadrul programului de amenajare și dezvoltare teritorială al Primăriei comunei Snagov. El cuprinde o analiză, reglementările și regulamentul local de urbanism în baza cărora sunt gândite și se desfășoară orice proiecte viitoare de dezvoltare. Și, cum localitatea este într-o continuă evoluție, Planul Urbanistic General trebuie actualizat sau, după caz, realizat, la fiecare 10 ani.

În procesul de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei, una dintre etapele importante o reprezintă Elaborarea studiilor de fundamentare în cadrul cărora sunt realizate o serie de analize ce vor sta la baza actualizării. Una dintre acestea este și analiza socio-demografică ce cuprinde inclusiv modul în care cetățenii resimt și trăiesc problemele Snagovului, astfel încât propunerile de actualizare a Planului Urbanistic General să servească, în mod autentic, dezvoltării localității.

Noul PUG Snagov va fi complet digitalizat, în format geospațial – GIS

Elementul de noutate absolută este că forma actualizată a PUG Snagov va fi una complet digitalizată, în format geospațial (GIS – Sistem Informațional Geografic) și va permite culegerea, gestionarea și analizarea datelor din hartă, în timp real, atât pentru cetățeni, oameni de afaceri, ONG, cât și pentru personalul din Primărie.


Lucrările de actualizare a PUG Snagov, incluzând și realizarea aplicațiilor web-GIS, cuprind 5 etape.

  • Etapa I – Sistemul informatic GIS pentru urbanism
  • Etapa II – Elaborarea studiilor de fundamentare
  • Etapa III – Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate
  • Etapa IV – Elaborarea formei preliminare a documentației de urbanism
  • Etapa V – Obținerea de avize și/sau acorduri, redactarea finală a documentației de urbanism – cu introducerea tuturor observațiilor din avize și/sau acorduri

Pentru ca actualizarea Planului Urbanistic General al Snagovului să reflecte cât mai bine nevoile și viziunea tuturor factorilor interesați, Primăria Snagov invită cetățenii să participe, în număr cât mai mare, la CONSULTAREA PUBLICĂ.

Locuitorii, investitorii, mediul ONG sunt așteptați să comunice problemele, nevoile și viziunea asupra comunei, prin completarea chestionarului online, pe site-ul Primăriei.

Chestionarul va putea fi accesat până la data de 3 ianuarie 2024 și il puteti accesa de AICI

În această primă etapă suntem în faza în care consultăm populația, consultăm și mediul de afaceri. Vrem să vedem cum percep aceștia comuna, ce nevoi au privind modul în care trebuie să se dezvolte comunitatea și care sunt elementele cele mai importante pentru aceste categorii. În primul rând este foarte important ca felul în care se va dezvolta Snagov să fie fundamentat atât pe voința cetățeanului și a categoriilor importante, cât și pe studii, analize si viziune coerenta.” – precizează primarul Mihai Anghel.

Noul Plan Urbanistic General (PUG) își propune să aibă o dimensiune nouă din perspectiva dezvoltării economice a comunei, a sustenabilității și calității vieții.” – a precizat Adrian Ilie, CEO al Synergetics și Manager de proiect.

Back to top