Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PRIMAR

ANGHEL Mihai

Primul mandat în funcție: 27 octombrie 2020 – 27 septembrie 2024

Formațiune politică : Partidul Național Liberal

Snagovean la origine, este implicat în politică din anul 2004, a fost viceprimar și consilier în Consiliul Local Snagov în mai multe mandate, perioade în care s-a implicat în nenumărate proiecte care să ajute la dezvoltarea comunității.

 

VICEPRIMAR

MUȘAT Marian Bogdan

Formațiune politică : Partidul Social Democrat 

Snagovean la origine, se află la primul său mandat de consilier local, iar începând cu luna mai 2023, a fost desemnat în funcția de viceprimar al comunei Snagov în cadrul mandatului 2020 – 2024.ADMINISTRATOR PUBLIC

MĂRGINEAN Radu 

Apartenență politică : Fără  

Coordonator programe, proiecte şi activități ce au drept scop modernizarea administrației locale, pentru creșterea calității actului administrativ și a serviciilor destinate cetățeanului.

Desemnat în funcție în perioada mandatului primarului

 

Primăria comunei Snagov  este situată în comuna Snagov, județul Ilfov,  șoseaua Ghermănești nr. 49, în zona centrală a satului Ghermănești.

Pentru buna înțelegere a termenilor, trebuie să distingem între: PRIMĂRIE ca sistem de administrare a serviciilor publice la nivelul Unitații Administrativ Teritoriale Comuna Snagov, INSTITUȚIA PRIMARULUI, care are autoritate administrativă, și, efectiv, CLĂDIREA PRIMĂRIEI, ca loc în care se desfășoară serviciile publice pentru cetățeni, unde activează funcționarii publici și personalul contractual ce fac parte din aparatul de specialitate al primarului.

Care sunt principiile de funcționare ale administratiei publice?

Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale. 

Autoritățile administrației publice locale au dreptul și capacitatea de a soluționa și gestiona, în numele și în intresul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii.

Care este rolul Primarului?

Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică, asigurând respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor președintelui României, a hotărârilor și ordonantelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local. 

De asemenea, dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și ale hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii.

Clădirea Primăriei

Clădirea în care funcționează Primăria comunei Snagov este o construcție începută în anul 1989 și dată în folosință în anul 1992, fiind situată lângă parcul central din satul Ghermănești și Casa de cultură ”Antim Ivireanul”.

Date de contact

Adresa: Comuna Snagov, satul Ghermănești,
Șoseaua Ghermănești nr.49, județul Ilfov,
cod poștal 077170
Telefon: 021 351 06 42 (Secretariat)

Fax: 021 491 06 53

Mobil: 0729 916 746 (Secretariat), 

0729 915 332 (Taxe Impozite, Buget si Contabilitate)

Orar de funcționare Primăria comunei snagov

Luni: 8.00 – 16.30
Marți: 8.00 – 16.30
Miercuri: 8.00 – 16.30
Joi: 8.00 – 16.30
Vineri: 8.00 – 14.00

Back to top