Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 DE REȚINUT!

Din anul 2016, plata impozitului se face potrivit cotei-părţi de proprietate deţinute de către contribuabil. Astfel, în situaţia în care sunt mai mulţi co-proprietari, obligaţiile existente pe platforma Ghiseul.ro sunt doar pentru persoana (CNP – Cod Numeric Personal) care a are cont deschis pe platformă şi reprezintă cota parte a acesteia din impozitele pe proprietate.

Fiecare proprietar (CNP) trebuie să solicite individual, dacă se deplasează fizic la ghișeul de taxe din cadrul Primăriei, să-şi achite cota parte din obligaţiile fiscale ce îi revin.

Program de lucru cu publicul

Informații cu privire la sistemul electronic

Luni, Miercuri, Joi: 08.00 – 16:30 

Marți: 08:00 – 18:30

Vineri: 08:00 – 14:00

Contact:

email: taxe@primaria-snagov.ro

Pagina este pusa la dispozitia dumneavoastra de Primaria Comunei Snagov – Serviciul Buget Contabilitate Taxe și Impozite.
Scopul este de a usura accesul cetateanului la informatii privitoare la obligatiile personale de plata a taxelor.

Serviciul de consultare si plati a taxelor si impozitelor poate fi utilizat doar de persoanele inregistrate in Ghiseul.ro.

Totodată puteți folosi sistemul de SERVICII ONLINE, prin intermediul căruia puteți adresa diferite cereri către acest serviciu.

Informații despre conturile IBAN

COD FISCAL BENEFICIAR: 5643775

BANCA BENEFICIAR: TREZORERIA ILFOV

In atentia persoanelor JURIDICE: In cazul in care efectuati plata pentru alta societate, nu uitati sa specificati acest lucru pe ordinul de plata („plata se face pentru CIF:…..”). In cazul in care efectuati plata pentru o persoana fizica specificati pe ordinul de plata CNP-ul, numele proprietarului si adresa pentru care efectuati plata.

In atentia persoanelor FIZICE: Va rugam sa NU UITATI sa treceti in campul de observatii al ordinului de plata CNP-ul si numele proprietarului si adresa pentru care efectuati plata. 

LIPSA acestor informatii poate duce la inregistrarea platii la alt rol fiscal decat cel dorit de dumneavoastra, respectiv la alta persoana decat cea dorita.

CONTURI UTILE:

Taxa mijloace de transport persoane fizice21A160201RO12TREZ4212116020201XXX
Venituri din amenzisi alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale21A470400RO15TREZ42121A470400XXXX
Alte amenzi, penalitati si confiscari21A355000RO19TREZ42121350250XXXXX
Varsaminte venituri si/sau disponibilitati institutii publice21A360500RO20TREZ42121360205XXXXX
Venituri din vanzare locuinte (LG.114/96)21A390300RO22TREZ42121390203XXXXX
Alte impozite si taxe pe proprietate21A075000RO26TREZ42121070250XXXXX
Taxa judiciara de timbru, alte taxe timbru21A070300RO30TREZ42121070203XXXXX
Impozit teren extravilan21A070203RO34TREZ4212107020203XXX
Taxe mijloace de transport marfa peste 12T5033RO35TREZ4215033XXX008157
Impozit teren persoane fizice21A070201RO37TREZ4212107020201XXX
Impozit cladiri persoane juridice21A070102RO40TREZ4212107020102XXX
Alte venituri/reparatii strazi21A365000RO43TREZ42121360250XXXXX
Alte taxe de utilizare a bunurilor, autorizatii de utilizare bunuri sau desfasurare de activitati21A165000RO48TREZ42121160250XXXXX
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare21A160300RO52TREZ42121160203XXXXX
Venituri din prestari de servicii21A330800RO53TREZ42121330208XXXXX
Impozit pe spectacol21A150100RO55TREZ42121150201XXXXX
Taxa salubritate5004RO57TREZ42121E335000XXXX
Taxa mijloace de transport persoane juridice21A160202RO59TREZ4212116020202XXX
Taxe extrajudiciare de timbru, eliberare certificat fiscal21A340200RO61TREZ42121340202XXXXX
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati21A335000RO68TREZ42121330250XXXXX
Contravaloare recuperare prejudiciu anii precedenti deciziei nr. 35/2015 CC RO69TREZ42121A363203XXXX
Venituri din concesiuni si inchirieri21A300530RO70TREZ42121A300530XXXX
Venituri din recuperare cheltuieli de judecata, imputatii si despagubiri21A332800RO74TREZ42121330228XXXXX
Contravaloare restituire sume necuvenite RO83TREZ24A680502100101X
Impozit teren persoane juridice21A070202RO84TREZ4212107020202XXX
Penalitati pentru nedeclararea, deounerea cu intarziere a declaratiilor de impozite si taxe locale21A350200RO85TREZ42121350202XXXXX
Impozit cladiri persoane fizice21A070101RO90TREZ4212107020101XXX
Alte venituri din taxe administrative, eliberare permise21A345000RO92TREZ42121340250XXXXX
Taxa hoteliera21A120700RO96TREZ42121120207XXXXX
Alte impozite si taxe pe proprietate21A185000RO96TREZ42121180250XXXXX
Donatii si sponzarizari21A370100RO98TREZ42121370201XXXXX
Sume provenite din finantare anii precedenti24A650102RO38TREZ24A650302850102X

Informații despre legislația care reglementează impozitele și taxele locale

  • Codul fiscal – Legea 227/2015
  • Codul de procedura fiscala – Legea 207/2015
  • Hotararea de guvern nr. 1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal
  • Hotararile Consiliului Local al Comunei Snagov prin care s-au stabilit impozite si taxe locale
  • DISPOZIȚIE privind tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea serviciilor disponibile online prestate de Primăria Comunei Snagov

Back to top