Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Programul ”Prima Conectare” – ajutor acordat pentru racordarea la rețelele de apă și canalizare existente

INFORMARE

Urmare a publicării Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.605/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C1 — Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, Primăria Comunei Snagov, vă aduce la cunoștință, că OPERATORUL REGIONAL SC APĂ-CANAL ILFOV SA în parteneriat cu ADIA, a început demersurile în vederea obținerii finanțării în cadrul acestui program.

Pentru programul ”Prima Conectare” persoanele eligibile pentru a  beneficia de ajutor acordat prin Implementarea Programului, pentru racordarea la rețelele de apă și canalizare existente, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– este persoană singură cu venituri reduse/ face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, respectiv 2.550 lei/persoană);

– are domiciliul într-o gospodărie neracordată/ nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare existent și care se află pe raza teritorială a UAT Snagov;

– își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/ branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul centralizat de canalizare/ alimentare cu apă, conform anexei nr. 2, atașată prezentului comunicat;

Menționăm că proprietățile persoanelor solicitante trebuie să aibă acces la rețelele de apă și canal existente!!!!

Pentru mai multe informații suplimentare persoanele care pot fii contactate sunt:

  1. Nicolae  Buta – telefon -0731395033 sau 0213510642,interior 126.
  2. Livia Marcela Năstase- –  telefon 0213510642, interior 106.
  3. Georgeta Mocanu –  telefon 0213510642, interior 106.

Pentru a beneficia de acest program solicitanții sunt rugați să se adreseze persoanelor de contact, mai sus menționate sau să se prezinte la sediul Primăriei până în data de 29 NOIEMBRIE  2022.

           Vă mulțumim pentru înțelegere!

Back to top