Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SERVICIUL SALUBRIZARE ÎN LOCALITATEA SNAGOV

Stimați cetățeni!

Vă informăm că începând cu data de 01 Februarie 2022, fiecare gospodărie/asociație de proprietari/operatori privați din localitate au obligația de a încheia contract individual cu operatorul de salubrizare, ECOVOL SA.

De ce?

Având în vedere creșterea constantă a prețurilor pentru serviciile de salubrizare, datorate în principal închiderii gropilor de gunoi, creșterii prețurilor de procesare, creșterii prețurilor la carburanți, șamd, operatorul ECOVOL (singurul operator care a efectuat servicii de salubrizare în localitatea Snagov încă din anul 2014), a comunicat autorității publice imposibilitatea prestării serviciilor, la prețul de 6 lei / persoană, preț neactualizat încă din anul 2014.

Neactualizarea prețurilor anuale aferente colectării gunoiului menajer, coroborat cu lipsa de responsabilitate a unor contribuabili de a-și achita costurile aferente acestor servicii, a condus la acumularea unor datorii imense în bugetul primăriei, prin prisma faptului că, diferența de cost pentru volumele de gunoi care au crescut an de an, era suportată în mod inechitabil și incorect din bugetul primăriei, adică tot de către cetățeni (cei ce achitau în mod responsabil aceste taxe).

Într-o logică simplă, prețul scăzut al gunoiului nu putea acoperi costul real al serviciului, determinând astfel primăria să subvenționeze aceste cheltuieli, care au generat an de an datorii reflectate deopotrivă în situația economică deficitară în care se află instituția la acest moment.

În acest context, a fost comandat unei companii independente (SC GREEN KNOWLEDGE SRL) un studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a serviciului de salubrizare în Comuna Snagov – activități de salubrizare stradală, menajeră și serviciul de iarnă.

În urma studiului efectuat, prețul rezultat a fost de 14,74 lei + TVA/ persoană fizică, preț negociat de autoritatea locală cu operatorul ECOVOL până la valoarea de 12 lei + TVA / persoană fizică.

Totodată, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, a solicitat prin adresa nr. 715386 din 28.10.2019,  urgentarea adoptării Hotărârii Consiliului Local Snagov privind mandatarea ADI ”Eco & Iluminat Sud-Est” să încredințeze gestiunea serviciului de salubrizare către operatorul regional SC ECOVOL SA.

Menționăm că, la începutul anului 2020, Consiliul Local Snagov a emis Hotărârea nr. 3 din 04.02.2020, prin care s-a aprobat asocierea Comunei Snagov, prin Consiliul Local Snagov, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Iluminat Sud – Est”, prin care domnul OANCEA Marian a fost împuternicit să reprezinte Comuna Snagov ca membru al Adunării Generale a Asociației.

Pe cale de consecință și în sensul respectării hotărârilor anterioare (din perioada 2019-2020) ale CL Snagov, în baza HCL nr. 100 din 31.12.2021 a Consiliului Local Snagov a fost aprobată modalitatea de gestiune pentru serviciul de salubrizare și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco & Iluminat Sud – Est” să exercite, pe seama și în numele comunei Snagov, dreptul de a încredința gestionarea serviciului de salubrizare.

De ce ECOVOL?

Conform datelor sus prezentate, SC ECOVOL SA este operatorul mandatat de ADI ”Eco & Iluminat Sud” să presteze serviciul de salubrizare/ridicare gunoi menajer pe raza localității Snagov.

Ce trebuie să mai știți?

 1. Compania ECOVOL SA este prestatorul de servicii de salubrizare în localitatea Snagov încă din anul 2014, Primăria comunei Snagov nefiind îndreptățită să presteze astfel de servicii, datorită faptului că nu a deținut niciodată și nici nu deține licențele și autorizațiile necesare.
 2. Autospeciala care colecta gunoiul, inscripționată PRIMĂRIA COMUNEI SNAGOV, achiziționată în anul 2020 a fost închiriată la începutul anului 2021 către compania ECOVOL, astfel încât să poată fi recuperați banii din investiția efectuată, în condițiile în care ratele erau neachitate iar furnizorul intenționa recuperarea forțată a autospecialei.
 3. Taxele pentru serviciile de salubrizare ce trebuie achitate la nivelul localității Snagov sunt următoarele:
  1. Taxa salubrizare domeniu public în cuantum de 16 lei / gospodărie/apartament care se achită o singură dată pe an către bugetul local, prin intermediul serviciului de taxe și impozite din cadrul primăriei, pentru servicii curățenie pe domeniul public;
  2. Taxă colectare gunoi menajer în cuantum de 12 lei / persoană fizică / 80 litri + TVA;
  3. Taxă colectare gunoi menajer în cuantum de 146 lei / persoană juridică / metru cub + TVA;
 4. Costurile de colectare se referă la ridicarea gunoiului menajer de patru ori pe luna (odată pe săptămână, în funcție de programul stabilit de către operator);
 5. Colectarea selectivă (sticlă, carton, plastic, resturi menajere) a gunoiului poate conduce la o scădere semnificativă a costurilor de colectare, fiind o obligație legală impusă la nivel european, de a se trece la un astfel de sistem de colectare;
 6. Serviciile de colectare a celorlalte categorii de deșeuri (vegetale, construcții, etc.) sunt prestate contra cost, în funcție de tipul de serviciu solicitat operatorului.
 7. Costurile de colectare a gunoiului au crescut și/sau vor crește în fiecare localitate, Snagovul nefiind ”ocolit” de acest fenomen, în contextul în care, ca cetățeni avem atât drepturi cât și obligații, care trebuie îndeplinite în mod just și echitabil de către fiecare în parte. Prin comparație, costul perceput pentru o persoană la nivelul Sectorului 2 al capitalei este de 21,27 lei/persoană, în situația în care nu se încheie un contract cu operatorul de salubrizare, raportându-ne la gospodării aflate în condominii/blocuri, care nu generează cantitățile de gunoi generate de o gospodărie la curte.

Cum pot încheia contractul?

 1. La punctul de activitate ECOVOL situat în localitatea Snagov, sat Ghermănești, șoseaua Ghermănești nr. 49, în fața sediului Primăriei Comunei Snagov  (Container PVC alb);
 2. La domiciliul dumneavoastră, prin intermediul reprezentanților ECOVOL care se deplasează în teren;
 3. Pentru situații deosebite unde cetățenii nu se pot deplasa, vă rugăm să ne contactați la sediul primăriei pentru a putea comunica reprezentanților ECOVOL aceste aspecte.

IMPORTANT!

Persoanele scutite prin lege de la plata unor astfel de taxe, precum și cele aflate în situații dificile din punct de vedere financiar, vor face obiectul unor anchete sociale în urma cărora se va evalua oportunitatea acordării unor subvenții pentru serviciul de colectare a gunoiului.

Totodată, neîncheierea unui contract valabil de colectare a gunoiului menajer atrage după sine sancțiuni conform legilor în vigoare care reglementează activitatea în domeniu și care sunt enumerate în conținutul contractului.

Cu considerație,

Primar

ANGHEL Mihai

Date de contact

Adresa: Bulevardul Dunării nr. 52A, Voluntari, Ilfov
Program de lucru: 8:00 – 16:30
Telefon ( dispecerat ) – 0733.470.077
Telefon fix / fax – 021/270.30.67
Pagina de Facebook – Ecovol SA Voluntari
 

SC Ecovol SA, puncte de lucru :

Voluntari: Bd-ul Dunării nr.52A, Voluntari, jud.Ilfov
Pantelimon: Str.Tudor Vladimirescu nr.2, comuna Pantelimon, jud.Ilfov
Cernica: Str. Traian nr.12, comuna Cernica, jud.Ilfov
Snagov: Sat Ghermănești. Sos Ghermănești nr.57 Bl.P20, sc A, et,1,  Ap.2, jud.Ilfov
Complex rezidențial Cosmopolis

Back to top